Directiva

Os membros da directiva

 A directiva da Asociación Veciñal Nós,  componse polos seguintes membros

PRESIDENTE

Serafín Sa Pazó

VICEPRESIDENTE

Requel Costas Figueroa

SECRETARIO

Andrés Jesús Rodríguez Lemos

TESOUREIRO

Enrique Otero Barberena

VOCAL

Pilar Pousa Millán

VOCAL

Rosa Espiñeira Pazó

VOCAL

Mª del Carmen Paredes Nores

VOCAL

Manuel Carracelas Martínez.

VOCAL

Venancio Hermelo Dacosta.

VOCAL

Ángel Víctor Monjas Portela