Directiva

Os membros da directiva

 A directiva da Asociación Veciñal Nós,  componse polos seguintes membros

PRESIDENTE

Serafín Sa Pazó

VICEPRESIDENTA

Dª María del Carmen Paredes Nores

SECRETARIA

Dª Almudena Díaz Fervenza

TESOUREIRO

Enrique Otero Barberena

VOCAL

Pilar Pousa Millán

VOCAL

Rosa Espiñeira Pazó

VOCAL

D. Andrés Jesús Rodríguez Lemos

VOCAL

Manuel Carracelas Martínez.

VOCAL

Venancio Hermelo Dacosta.

VOCAL

Ángel Víctor Monjas Portela 

VOCAL

D. Requel Costas Figueroa