Nós

Realizacións

Entre o ano 1997 e o ano 2011 celebrouse de xeito anual o Certame literario de Narración curta e poesía que organizado en tres categorías, por idades, repartiu premios aos mellores traballos e editou un libro cada ano cos traballos gañadores que foi repartido entre os asociados, os colexios de Cangas e a biblioteca municipal.

Certames de mazás e de pera. Dotados con premios

Concurso de sobremesas de mazá e pera. Dotados con premios

Cursos de: cociña, poda, enxerto, bailes de salón, reciclaxe, masaxe e primeiros auxilios.

XESTIONS E MELLORAS DE INFRAESTRUCTURAS

Durante estes 25 anos fixéronse infinidades de xestións ante os organismos públicos e privados aportando información sobre as diferentes necesidades que os veciños expuñan a través dos vogais de cada zona.

Dada a infinidade de actuacións, propostas, colaboracións , oficios e xestións realizadas nos limitaremos a nomealas dun xeito xenérico sen entrar nos lugares concretos onde se realizaron, información esta que faría interminable o listado.

Colocación de taboleiros informativos nas distintas zonas da Asociación, Confección de carteis das rúas.

Análise das augas das fontes públicas

Limpeza e arranxos do entorno dos cruceiros patrimoniais

Acondicionamento dos parques infantís