Asociación

Nosos Principios

FINS DA ASOCIACIÓN

  • Canalizar e expoñer as opinións, criterios e aspiracións veciñais,
  • Colaborar coas autoridades municipais no mantenemento das zonas
  •  Protexer o medio ambiente e a natureza.
  •  Colaborar co Concello na elaboración e execución de plans urbanísticos e formular proposicións.

  •  Canalizar e expoñer opinións, criterios e aspiracións dos asociados e asociadas.
  • Representar e xestionar os intereses xerais e comúns das persoas asociadas.

OBXECTIVOS

1.- Participar na xestión municipal.

2.- Patrocinar e organizar festexos, actividades culturais, deportivas e recreativas.

3.- Fomentar o estudio, a lectura e a formación humana e profesional.

4.- Realizar actividades en pro da integración da muller, procurando a súa participación nas actividades veciñais.

5.- Fomentar a convivencia veciñal, recuperando o apoio mutuo entre a veciñanza.

6.- Promover a edición de libros, folletos informativos, de practicas e estudios sobre actividades sanitarias, culturais, agrícolas, industriais, comerciais, entre outras.

7.- Representar os intereses xerais da Asociación

8.- Representar ós membros que o soliciten, en canto a intereses da Asociación respecta.

NOSO ÁMBITO

Rúa Capellán, Rúa Castro de Darbo, Avda. da Coruña, Camiño do Enxerto, Rúa Escote, Avda. das Flores, Rúa Herbello a Magdalena, Rúa Loureiro de Darbo, Rúa Monte Carrasco, Rúa Palomar, Rúa Ramal do Paraíso, Camiño Real, Rúa Regueira, Camiño a Rocha, Rúa Rochido, Rúa San Pedro, Camiño do Souto, Rúa da Torre, Rúa Toxeira, Rúa do Castelo, Rúa da Porteliña, Rúa Alcalde A. Echevarri, Rúa das Andias, Rúa Cela, Rúa da Granxa de Ximeu, Avda. de Lugo, Rúa de Poio, Camiño de Ximeu, Rúa Alcalde Pancho Eiroa, Camiño da Area, Rúa dos Castiñeiros,  Rúa dos Cativos, Camiño Choupana, Camiño Cima de Vila, Rúa Ensinanza, Rúa Lisboa, Rúa Palomar, Rúa Paraíso, Avda. de Vigo, Camiño Xegadas, Rúa da Serra Nacente, Rúa da Serra Nacente de Abaixo e Rúa das Xestas